WETTELIJKE VERMELDINGEN

Algemene informatie

Identificatiegegevens

U bent momenteel ingelogd op een website van EFFICIALE SAS (https://www.efficiale.fr).

Voor opmerkingen betreffende de werking van de site, kunt u zich schriftelijk wenden tot de webmaster: conact@nullefficiale.fr.

Er mag geen gebruik gemaakt worden van dit handelsmerk en de domeinnamen zonder voorafgaande toestemming van EFFICIALE SAS.

Gebruikers van de site mogen geen hyperlink naar deze websites plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de websitebeheerder. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de websitebeheerder is verboden en is een vorm van namaak die wordt bestraft door artikel L335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

Hoofdredacteur

EFFICIALE FRANCE

Host

OVH SAS 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Bedrijfsinformatie

Efficiale is een vennootschap op vereenvoudigde aandelen (VVA) met een kapitaal van 7 500,00 euro, ingeschreven in het Handelsregister: 830 592 028 R.C.S. Parijs

Hoofdkantoor

10 rue de Penthièvre 75008 Parijs

Tel: +33 (0)7 83 14 87 82

Rechtsinformatie

Toepasselijk recht

De volledige site is onderworpen aan het Franse recht. Efficiale is een gedeponeerd handelsmerk bij INPI.

Cookies

De site efficiale.fr maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze wettelijke vermeldingen, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment te wijzigen en bij te werken. U wordt dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

----

 

Scroll to top